top of page

PINK FLOYD / Storm Thorgerson

London, Storm Studios:

Under ledelse av verdens mest berømte cover-designer, Storm Thorgerson, var jeg invitert til å bistå i arbeidet med designet rundt Pink Floyd´s "Dark Side Of The Moon 40th Anniversary" box-set.

pf_Cover.jpg
pf1.jpg
Disc1 CD.jpg
bottom of page